ИНЖЕНЕРИНГ

Инженерингови услуги

Инжeнеринговите услуги, които предлагаме, включват:

Комплексни решения за електроразпределителни и електропреносни мрежи
Ефективно управление на процесите на производството на енергия, нейния пренос и разпределение
Мощна и иновативна концепция за автоматизация на подстанции
Пълна гама от продукти и услуги

Oсновните ни проекти са свързани с пълен обем инженерингови дейности за обекти на електроенергийната система. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти за извършване на всички необходими за целта дейности - от проектиране до пускане на обекта в редовна експлоатация. Стартирането на всеки нов проект се предшества от подробно и детайлно проучване и консултиране с нашите клиенти, като целта е намиране на най-оптималното техническо решение.
Вижте повече

Представяне